Dom końca i początku

Losy Polaków i Niemców z Mokrzycy skrzyżowały się w jednym z domów, zwanych przez mieszkańców wsi „zameczkiem”. Dawna siedziba właściciela folwarku, którym przed wojną była Mokrzyca, jest obecnie  ładnym domem mieszkalnym dla kilku rodzin. Gdy w 1948 r. do wsi przybyło kilkanaście osadniczych rodzin z centralnej Polski, początkowo osiedlono ich w „zameczku”. Następnie osadników skierowano do dawnych domów folwarcznych, a ich dotychczasowi niemieccy mieszkańcy swój kąt znaleźli właśnie w „zameczku”.

Dla jednych dom ten stał się symbolem nowego początku, dla innych symbolem końca.

Czytaj więcej…


Wjeżdżając do Mokrzycy po raz pierwszy, zwróciliśmy uwagę na dom znajdujący się w centrum wsi. Wyglądał na budowlę, z którą musi wiązać się jakaś ciekawa opowieść. Nie myliliśmy się. Budynek będący obecnie ładnie wyremontowanym domem mieszkalnym dla kilku rodzin, został bezpośrednio wpleciony w historię Archipelagu.

Pod koniec XIX wieku w Mokrzycy utworzono majątek folwarczny, którego dzierżawcą była rodzina Adlich. Zameczek – jak określany jest przez część mieszkańców Mokrzycy – przez dziesiątki lat stanowił okazałą siedzibę dla właścicieli folwarku. W czasie wojny nie został zniszczony, a dzięki sporej powierzchni stał się niezwykle użytecznym budynkiem. Po wojnie mieściła się tam spółdzielnia, a następnie szkoła.

Jak dowiedzieliśmy się od jednego z najstarszych mieszkańców tych terenów, w 1948 roku do Mokrzycy przybyli osadnicy, głównie z terenów zachodniej Polski. Z uwagi na brak pustych domów kilkanaście rodzin zostało osiedlonych właśnie w zameczku. Następnie doszło do pewnego rodzaju wymiany międzynarodowej. Niemcy zamieszkujący domy folwarczne przenieśli się do zameczku, natomiast Polacy zasiedlili ich domostwa.

Niepozorny budynek, położony przy głównej Mokrzyckiej ulicy może być symbolem zmian, które miały miejsce na Archipelagu. To, co dla jednych oznaczało początek  nowej rzeczywistości, dla drugich okazało się końcem pewnego etapu życia.


“Zameczek” w Mokrzycy – dla jednych symbol nowego początku, dla innych symbol końca.

Powrót do listy opowieści